Chân yến thô cao cấp loại 1 50gr-100gr

1.300.000 2.600.000 

Chân yên thô đóng gói 2 loại 50gram – 100gram

  • Chân yên thô 2 50gr + đồ chưng tặng kèm
  • Chân yên thô 100gr + đồ chưng tặng kèm
Xóa